Standardiserat vårdförlopp lymfom

Det standardiserade vårdförloppet för lymfom gäller från och med 2017. I den senaste versionen har en del om KLL lagts till. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Gällande vårdförlopp lymfom och KLL

Läs gällande vårdförlopp på webben
Lädda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, lymfom och KLL (pdf)
Kortversion för primärvården, lymfom och KLL (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad lymfom (pdf)


Regionalt innehåll


Film om standardiserat vårdförlopp maligna lymfom

Herman Nilsson-Ehle, hematolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för maligna lymfom. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.


Gemensam information uppdaterad: 22 december 2016

Regional information uppdaterad: 13 maj 2016

Regionalt