Nationella vårdprogram lymfom

Här hittar du nationella vårdprogram för aggressiva b-cellslymfom, mantelcellslymfom, follikulära lymfom, t-cellslymfom och Hodgkins lymfom. Ett nationellt vårdprogram för Waldenströms makroglobulinemi är ute på remiss.

Aggressiva B-cellslymfom

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Follikulära lymfom

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Hodgkins lymfom

Läs gällande vårdprogram på webben (kommer inom kort)
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Mantelcellslymfom

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

T-cellslymfom

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Waldenströms makroglubulinemi

Ett nationellt vårdprogram för Waldenströms makroglobulinemi är nu ute på remiss.
Ta del av remissversionen här.

 

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Syd.


Regionalt innehåll


Regional medicinsk riktlinje lymfom

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje för Aggresiva B-cellslymfom (pdf)

Regional medicinsk riktlinje för Mantelcellslymfom (pdf)

Omvårdnad hematologiska maligniteter 2017 (pdf)


Faktaägare: Mats Jerkeman
Gemensam information uppdaterad: 15 juni 2017

Regional faktaägare: Mats Jerkeman
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 23 oktober 2017

Regionalt