Nationellt kvalitetsregister myelodysplastiskt syndrom

Alla patienter med nyupptäckt MDS som är 16 år eller äldre omfattas av nationella MDS-registret. Patienter med MDS som transformerar till AML anmäls även till AML-registret. Barn under 16 år och 16-19-åringar som handläggs vid pediatrisk klinik och obduktionsupptäckta fall inkluderas inte. Data rörande diagnostik, behandling, väntetid och uppföljning registreras.

Myelodysplastiskt syndrom (MDS) - Rapport från nationella kvalitetsregistret för diagnosår 2009-2014 

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid: Uppgift om väntetid kommer att registreras fr o m september 2015
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 94 %, 2012

Nationellt kvalitetsregister för MDS startade år 2009 och ingår i det nationella blodcancerregistret som bildades 2007. Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro har det nationella ansvaret för registret.


Faktaägare: Elisabeth Ejerblad, Registerhållare, VO Hematologi, Akademiska sjukhuset, UppsalaElisabeth Ejerblad, Registerhållare, VO Hematologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 20 december 2016