Nationellt vårdprogram myelodysplastiskt syndrom

Patienter med MDS behandlas för närvarande enligt riktlinjer “Guidelines for the diagnosis and treatment of myelodysplastic syndromes and chronic myelomonocytic leukemia”.

Den svenska delen av NMDS-gruppen arbetar med att skriva ett nationellt vårdprogram för MDS enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

Guidelines for the diagnosis and treatment of myelodysplastic syndromes and chronic myelomonocytic leukemia, Nordic MDS Group, Issue 7, 6 th update, February 2014 (pdf)


Regionalt innehåll


Regional medicinsk riktlinje myelodysplastiskt syndrom

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Omvårdnad hematologiska maligniteter 2014 (pdf)


Faktaägare: Elisabeth Ejerblad, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Gemensam information uppdaterad: 2 november 2016

Regional faktaägare: Elisabeth Ejerblad, hematolog, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 7 juli 2017