Nationell vårdprogramgrupp för Myelodysplastiskt syndrom (MDS)

Under 2015 har den svenska delen av Nordiska MDS-gruppen påbörjat arbetet med att skriva ett nationellt vårdprogram för MDS enligt Socialstyrelsens riktlinjer. 


Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 11 augusti 2017