Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum. 

Manual

Användarhandbok för inrapportör i kvalitetsregister (pdf)
Manual myelomregistret (pdf)

Patientinformation

Patientinformation biobank (pdf)

Variabelbeskrivning

Variabelförteckning (pdf)

Inklusionskriterier

Inklusionskriterier (pdf)

Formulär

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

  1. Anmälan 1(pdf) 
  2. Anmälan 2 (pdf)
  3. Uppföljning (pdf)

Gemensam information uppdaterad: 19 maj 2016