Nationellt vårdprogram myelom

Målsättningen med nationella vårdprogram är att alla patienter i Sverige ska ha tillgång till samma behandlingsmöjligheter oavsett bostadsort. Tillgång till rehabilitering och god livskvalitet under och efter behandling är andra viktiga målsättningar med nationella vårdprogram.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf) 

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.


Regionalt innehåll


Regional medicinsk riktlinje myelom

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Omvårdnad hematologiska maligniteter 2014 (pdf)


Faktaägare: Bo Björkstrand, hematolog, Karolinska Universitetsjukhuset, Huddinge
Gemensam information uppdaterad: 21 september 2016

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 7 juli 2017

Regionalt