Regional vårdprocess bröstcancer

Bröstcancerprocessen arbetar med att förbättra upptäckt, behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med bröstcancer.

Varje år får cirka 1 600 personer i Västra sjukvårdsregionen bröstcancer. De flesta kvinnor upptäcker tumören i samband med undersökning av det egna bröstet. Diagnos ställs sedan via klinisk undersökning, bilddiagnos med mammografi och ultraljud samt cytologi. Hälften av fallen upptäcks vid en hälsokontroll med mammografi. 

Behandling sker vid fem sjukhus i Västra sjukvårdsregionen: Hallands sjukhus i Varberg, Skaraborgs Sjukhus i Skövde och Lidköping, Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås, Uddevalla sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer om bröstcancervården i Västra sjukvårdsregionen här.
Läs mer om vårdprocessen mammografi här. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

  • Framtagande och implementering av ny regional medicinsk riktlinje för behandling och diagnostik av bröstcancer.
  • Start av ett nationellt nätverk för samarbete kring intervallcancer inom mammografin.
  • Utredning kring kompetensförsörjning inom bröstcancervården.
  • Ett nationellt projekt för prognosbedömning av små brösttumörer.

Regionala processägare

Roger Olofsson Bagge

kirurg, regional processägare bröstcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Zakaria Einbeigi

onkolog, regional processägare bröstcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regionalt stödteam

Anna Verdoes

enhetschef vårdutveckling

RCC Väst

Chenyang Zhang

statistiker

RCC Väst

 

Elisabeth Kobb

registeradministratör

RCC Väst

 

 

Patientrepresentanter

Inger Franzén

Patient/närståendeföreträdare

Maria Areskoug

Patient/närståendeföreträdare

Faktaägare: Roger Olofsson Bagge, onkolog, regional processägare bröstcancer
Sidan uppdaterad: 9 december 2016