Standardiserat vårdförlopp bröstcancer

Det standardiserade vårdförloppet för bröstcancer gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Gällande vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, bröstcancer (pdf)
Kortversion för primärvården, bröstcancer (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)


Regionalt innehåll


Film om standardiserat vårdförlopp bröstcancer

Roger Olofsson Bagge, kirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för bröstcancer. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen. 


Faktaägare: Helena Brändström, samordnare nationella vårdprogramHelena Brändström, samordnare nationella vårdprogram
Gemensam information uppdaterad: 4 april 2017

Regional information uppdaterad: 13 maj 2016

Regionalt