Nationellt vårdprogram bröstcancer

Det första nationella vårdprogrammet för bröstcancer färdigställdes 2014. Innehållet följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för bröstcancersjukvården.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf) 


Regionalt innehåll


Regional medicinsk riktlinje bröstcancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Regional medicinsk riklinje utredning vid misstänkt bröstcancer (pdf) 
Regional medicinsk riklinje bröstrekonstruktion (pdf)


Faktaägare: Charlotta Lönnqvist, sjuksköterska, RCC Stockholm — GotlandCharlotta Lönnqvist, sjuksköterska, RCC Stockholm — Gotland
Gemensam information uppdaterad: 21 september 2016

Regional information uppdaterad: 8 juni 2016

Regionalt