Nationell kvalitetsregistergrupp bukspottkörtelcancer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Bobby Tingstedt

Docent, överläkare

Kirurgkliniken Skånes Universitetssjukhus

 

Registerhållare

Thomas Gasslander

docent, överläkare

kirurgkliniken, Universitetssjukhuset, L...

 

 

 

Ledamöter

Bodil Andersson

forskningsansvarig

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Lena Martin

med. doktor, leg dietist

dietistkliniken, Karolinska Universitets...

Mikael Öman

docent, överläkare

Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssju...

Christoph Ansorge

bitr. överläkare

Gastrocentrum, Karolinska Universitetssj...

Britt-Marie Karlsson

med. doktor, överläkare

kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, Up...

Hampus Klockhoff

överläkare

kirurgiska kliniken, Universitetssjukhus...

Svein-Olav Bratlie

kirurg

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göter...

Bengt Hallerbäck

representant för SFÖAK

kirurgiska kliniken, Norra Älvsborgs Län...

Annette Jönsson

specialistsjuksköterska

kirurgkliniken, Universitetssjukhuset, L...

Thomas Andersson

specialistsjuksköterska

kirurgkliniken, Sahlgrenska Universitets...

Johan Haux

onkolog

Onkologmottagningen, Skaraborgs Sjukhus,...

Sam Gazhi

patolog

Avd för patologi, Karolinska Universitet...

 

Patientrepresentant

Carl M Hamilton

Patientrepresentant, Ordförande PALEMA

 

Representant för regionala cancercentrum

Srinivas Uppugunduri

verksamhetschef

RCC Sydöst

 

Stödjande RCC

Annica Vågeland

koordinator

RCC Sydöst

Marita Wormén

produktägare

RCC Sydöst

Johan Rosell

statistiker

RCC Sydöst

Konstruktörsteam: RCC Väst

 


Faktaägare: kontakta redaktör
Gemensam information uppdaterad: 4 januari 2017