Standardiserat vårdförlopp bukspottkörtelcancer

Det standardiserade vårdförloppet för bukspottkörtelcancer gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Gällande vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, bukspottkörtelcancer (pdf)
Kortversion för primärvården, bukspottkörtelcancer (word)

Patientinformation 

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)


Regionalt innehåll


Film om standardiserat vårdförlopp bukspottkörtelcancer och periampullärt

Svein Olav Bratlie, kirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för cancer i bukspottkörteln och periampullär.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen. 

 


Gemensam information uppdaterad: 4 april 2017

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 7 juli 2017

Regionalt