Nationellt vårdprogram bukspottkörtelcancer

Vårdprogrammet för pankreascancer och periampullär cancer avser tumörer med sitt ursprung i pankreaskörteln och i det periampullära området.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram  (pdf)

Det första nationella vårdprogrammet publicerades i oktober 2012. Jämfört med 2013 års version innehåller vårdprogrammet få förändringar. En översyn har gjorts av kapitel 9.3.7 avseende onkologisk behandling av lokalt avancerad pankreascancer.

Kapitel 13 (Medicinskt understödjande behandling) har kompletterats med några ytterligare referenser och ytterligare en rekommendation har tillkommit.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.


Regionalt innehåll


Regional medicinsk riktlinje bukspottkörtelcancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Regional medicinsk riktlinje bukspottkörtelcancer (pdf)


Faktaägare: Thomas Gasslander, överläkare, Universitetssjukhuset, Linköping
Gemensam information uppdaterad: 21 september 2016

Regional information uppdaterad: 26 oktober 2016