Standardiserat vårdförlopp äggstockscancer

Det standardiserade vårdförloppet för äggstockscancer gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Gällande vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, äggstockscancer (pdf)
Kortversion för primärvården, äggstockscancer (word)

Kortversion för öppenvårdsgynekologin

Förkortade versioner för öppenvårdsgynekologin (pdf)
Förkortade versioner för öppenvårdsgynekologin (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)


Regionalt innehåll


Film om standardiserat vårdförlopp äggstockscancer

Pernilla Dahm Kähler, kirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för äggstockscancer. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.


Gemensam information uppdaterad: 4 april 2017

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 7 juli 2017

Regionalt