Nationellt vårdprogram äggstockscancer

Det finns två nationella vårdprogram för äggstockscancer, ett för epitelial äggstockscancer och ett för icke-epitelial äggstockscancer. 

Äggstockscancer

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Icke-epitelial äggstockscancer

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram  (pdf)

Remissformulär - Genetisk analys ovarialcancer (pdf)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst. 


Regionalt innehåll


Regional medicinsk riktlinje äggstockscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje för epitelial äggstockscancer (pdf)
Regional medicinsk riktlinje för icke epitelial äggstockscancer (pdf)


Faktaägare: Christer Borgfeldt, gynekologisk tumörkirurg, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Gemensam information uppdaterad: 3 februari 2017

Regional information uppdaterad: 20 februari 2017

Regionalt