Regional vårdprocess livmoderhalscancer

Varje år får runt 80 kvinnor i Västra sjukvårdsregionen livmoderhalscancer (cervixcancer). Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av dessa patienter.

Livmoderhalscancer förekommer bland kvinnor från 20-årsåldern och uppåt. Medianåldern vid diagnos är knappt 50 år. Sjukdomen behandlas i första hand med operation, cytostatika, strålning, eller en kombination av dessa. 

Om sjukdomen upptäcks i ett tidigt skede är prognosen god. Operation av små tumörerna (upp till tre millimeter) görs på flera av regionens sjukhus. Större tumörer opereras vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Om tumören är större än två centimeter avlägsnas livmodern och lymfkörtlarna närmast tumören. Om tumören är så stor att den inte går att operera behandlas patienten med en kombination av strålning och cytostatika. Strålningsbehandling ges på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Tack vare den gynekologiska cellprovtagningen är det bara en tredjedel så många kvinnor som får livmoderhalscancer, jämfört med om screeningen inte hade funnits. Sjukdomen upptäcks också oftare i tidigare stadier, vilket gör att fler blir friska.

Läs mer i den regionala vårdprocessen för gynekologisk cellprovskontroll.

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Framtagning av ett nytt nationellt vårdprogram 
  • Framtagning och implementering av en ny regional medicinsk riktlinje 
  • Individuell vårdplan

Vårdprocessen har ett nära samarbete med de regionala vårdprocesserna för livmoderkroppscancer och äggstockscancer

Regional processägare

Pär Hellberg

gynekologisk tumörkirurg, regional processägare livmoderhalscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Karin Bergmark

Specialist i gynekologisk onkologi, regional processägare gynekologisk onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Regionalt stödteam

Malin Samuelsson

utvecklingsledare vård

RCC Väst

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst

Faktaägare: Pär Hellberg, gynekologisk tumörkirurg, regional processägare livmoderhalscancer
Sidan uppdaterad: 5 januari 2017