Nationellt vårdprogram livmoderhalscancer och vaginalcancer

Ett vårdprogram för livmoderhalscancer och vaginalcancer är under framtagande.

Remissrundan är nu avslutad. Du kan fortfarande ta del av remissversionen här

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst. 


Regionalt innehåll


Regionala medicinska riktlinjer livmoderhalscancer och cervixdysplasi

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. En regional medicinsk riklinje för livmoderhalscancer är under framtagning. 

Regional medicinsk riktlinje cervixdysplasi

Rekommendationer för behandling och uppföljning av cervixdysplasi finns sedan 2014 i en separat regional medicinsk riktlinje. 
Regional medicinsk riktlinje/vårdprogram cervixdysplasi. 


Faktaägare: Karin Bergmark, specialistläkare gynekologisk onkologi och gynekologi och obstetrik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Gemensam information uppdaterad: 1 februari 2017

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 7 juli 2017

Regionalt