Nationell kvalitetsregistergrupp primära maligna hjärntumörer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande

Roger Henriksson

onkolog

Norrlands Universitetssjukhus

 

Registerhållare

Thomas Asklund

onkolog

Norrlands Universitetssjukhus

 

Ledamöter

Annika Malmström

onkolog

Universitetssjukhuset Linköping

Lena Damber

Ordf. AKI, nationell samordnare kvalitetsreg, INCA

RCC Norr

Lena Rosenlund

sjuksköterska

RCC Stockholm — Gotland

Rickard Sjöberg

neurokirurg

Sofia Hylin

neurolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Veera Männiköö

onkolog

Karolinska Universitetssjukhuset

Peter Milos

neurokirurg

Universitetssjukhuset i Linköping

Thomas Blystad

onkolog

Universitetssjukhuset i Linköping

Sara Kinhult

onkolog

Skånes Universitetssjukhus

Göran Hesselager

neurokirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Petra Witt Nyström

onkolog

Akademiska sjukhuset i Uppsala

Marie Sjögren

neurolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Katja Werlenius

onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Asgeir Jakola

neurokirurg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Gregor Tomasevic

neurokirurg

Skånes Universitetssjukhus

Magnus Olivecrona

neurokirurg

Universitetssjukhuset Örebro

Margret Jensdottir

neurokirurg

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Patientrepresentant

Eskil Degsell

Linnea Nilsson, suppleant

Stödjande RCC

Regionalt cancercentrum norr

 

Norrlands Universitetssjukhus, 901 85 UMEÅ

Kerstin Rehn

registeradministratör

RCC Norr

Kristina Lundqvist

statistiker

RCC Norr

Lisa Tykosson

registerproduktägare

RCC Norr


Gemensam information uppdaterad: 3 april 2017