Regional vårdprocess primära CNS-tumörer

Processarbetet syftar till att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av patienter med primär tumör i det centrala nervsystemet (hjärna och ryggmärg).

I arbetet deltar kliniskt verksamma läkare, sjuksköterskor samt kurator från de större sjukhus i regionen där patienter med CNS-tumör omhändertas. Flera olika discipliner är representerade; neurokirurgi, neurologi, onkologi, patologi och radiologi. Det finns också en patientrepresentant med i gruppen och ett pågående samarbete med den nationella patientföreningen (svenska hjärntumörföreningen).

För att kunna erbjuda skriftlig individualiserad information om diagnos, behandling och omvårdnadsinsatser till patient och närstående har en patientpärm med informationsblad tagits fram i samarbete med svenska hjärntumörföreningen.

Informationsmaterialet uppdateras och byggs på fortlöpande.

Läs mer och ladda ner informationsbladen här.   

Aktuellt arbete

Under 2015/2016 har processarbetet framförallt fokuserat på:

  • Framtagande och uppstart av standardiserat vårdförlopp (SVF) för primära maligna hjärntumörer - Primära maligna hjärntumörer, beskrivning av standardiserat vårdförlopp
  • Nationellt vårdprogramsarbete för högmaligna intrakraniella gliom
  • Start av regionalt nätverk för kontaktsjuksköterskor inom CNS-tumörområdet
  • Fördjupad dialog med representanter från neurorehab i syfte att sätta fokus på patientgruppens behov av rehabiliterande insatser

Processägare

Marie Sjögren

regional processägare hjärntumörer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Regionalt stödteam

Marie Boëthius

utvecklingsledare

RCC Väst

Christian Staf

statistiker

RCC Väst

 

Siv Lantz

registeradministratör

RCC Väst

 

 

Patientrepresentant

Mariella Delgado

Patient/närståendeföreträdare

Faktaägare: Marie Sjögren, neurolog, regional processägare primära hjärtumörer
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 7 juli 2017