Nationellt vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg

Det nationella vårdprogrammet för tumörer i hjärna och ryggmärg (centrala nervsystemet) fastställdes under 2016. Det beskriver rekommendationer för handhavande och omhändertagande av patienter med den vanligaste typen av elakartade tumörer i hjärna och ryggmärg, gliom.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Vårdprogrammet omfattar gliom grad II–IV i hjärna och ryggmärg. Vårdprogrammet från 2016 ersätter det tidigare vårdprogrammet för primära maligna hjärntumörer som fastställdes 2012.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.


Regionalt innehåll


Regional medicinsk riklinje primära maligna hjärntumörer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regionalt vårdprogram/regional medicinsk riklinje primära intrakraniella och intraspinala tumörer 2012 (pdf)

Regionala vårdprogram/riktlinjer hjärnmetastaser (pdf)


Faktaägare: Sara Kinhult, onkolog, Skånes Universitetssjukhus
Gemensam information uppdaterad: 19 september 2017

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 7 juli 2017

Regionalt