Nationell kvalitetsregistergrupp hypofystumörer

Styrgruppen ansvarar för vilka patientdata som samlas in samt hur dessa sammanställs och presenteras. Styrgruppen initierar och samordnar dessutom forskningsprojekt inom ramen för registret.

Ordförande/registerhållare

Britt Edén Engström

endokrinolog

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Ledamöter

Pär Dahlqvist

endokrinolog

Endokrinenheten, Norrlands Universitetss...

Katarina Berinder

endokrinolog

Endokrinkliniken, Karolinska Universitet...

Charlotte Höybye

endokrinolog

Endokrinkliniken, Karolinska Universitet...

Christina Dahlgren

sjuksköterska

Endokrinologi och diabetes, Universitets...

Bertil Ekman

endokrinolog

EM-kliniken, Endokrinologi och Diabetes,...

Per Karlsson

neurokirurg

Neurokirurgiska kliniken, Universitetssj...

Pia Burman

endokrinolog

Endokrinologiska kliniken, Skånes Univer...

Maria Forsgren

mott metabola sjukdomar

Akademiska sjukhuset Uppsala

Olafur Gudjonsson

neurokirurg

Akademiska sjukhuset Uppsala

Petra Witt

onkolog

Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhus...

Thord Rosén

endokrinolog

endokrinolog

Oskar Ragnarsson

endokrinolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Adjungerad grupp

Sjuksköterskenätverket för Svenska Hypofysregistret

Maria Forsgren

mott metabola sjukdomar

Akademiska sjukhuset Uppsala

 


Stödjande RCC

Lena Rosenlund

sjuksköterska

RCC Stockholm — Gotland

Susan Westman

registeradministratör

RCC Stockholm — Gotland

Jacob Järås

statistiker

RCC Stockholm — Gotland

Örjan Bäfver

registerproduktägare, registeradministratör

RCC Stockholm — Gotland


Gemensam information uppdaterad: 17 november 2016