Standardiserat vårdförlopp hudmelanom

Det standardiserade vårdförloppet för hudmelanom gäller från och med 2017. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Gällande vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, hudmelanom (pdf)
Kortversion för primärvården, hudmelanom (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)


Regionalt innehåll


Regional tillämpningsanvisning

Regional tillämpningsanvisning standardiserat vårdförlopp för hudmelanom (pdf)

Mer information

Film om standardiserat vårdförlopp hudmelanom 

John Pauli, hudläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och lokal processledare berättar om standardiserat vårdförlopp för hudmelanom. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.


Gemensam information uppdaterad: 4 april 2017

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 10 juli 2017

Regionalt