Nationellt vårdprogram malignt melanom

Vårdprogrammet erbjuder nationella riktlinjer för diagnostik, utredning, behandling och uppföljning av alla patienter, oavsett ålder, med melanom i olika skeden av sjukdomen. Det omfattar melanom i huden, ögat och slemhinnorna (så kallade mukosala melanom) och beskriver i första hand godkända och beprövade behandlingar. Vårdprogrammet innehåller även rekommendationer för handläggning vid sjukdom hos gravida och barn under 8 år.

Gällande vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Bilaga 1  Kvalitetsbilaga för patologi – KVAST (pdf)
Bilaga 2  Ögonmelanom (pdf)
Bilaga 3  Mukosala melanom (pdf)
Bilaga 4  Melanom hos äldre (pdf)
Bilaga 5  Kliniska fall med dermatoskopi (pdf)
Bilaga 6  Familjärt melanom (pdf)
Bilaga 6A  Patientinformation och forskningsprov (pdf)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.


Regionalt innehåll


Regional medicinsk riktlinje malignt melanom

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riklinje malignt melanom 2015 (pdf)


Faktaägare: Hanna Eriksson
Gemensam information uppdaterad: 15 september 2017

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 10 juli 2017

Regionalt