Nationellt vårdprogram malignt melanom

Det första nationella vårdprogrammet för malignt melanom blev klart 2014. En revidering av kapitel 11.2 Systemisk behandling har publicerats i november 2016. Revidering av hela vårdprogrammet pågår och väntas bli klar under 2016.

Faktaägare: Hanna Eriksson
Gemensam information uppdaterad: 15 november 2016

Regional information uppdaterad: 8 juni 2016

Regionalt