Regional vårdprocess huvud- och halscancer

Varje år får runt 300 patienter i Västra sjukvårdsregionen huvud- och halscancer. Vårdprocessen för huvud- och halscancer arbetar för att förbättra upptäckt, behandling och omvårdnad av dessa patienter.

Huvud- och halscancer är ett samlingsbegrepp för tumörer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör. 

Ofta kommer patienterna med remiss från primärvården och utreds vidare på öron-näsa-halsklinik på något av av länssjukhusen i regionen. De patienter som visar sig ha cancer bedöms på en multidisciplinär teamkonferens (MDK) på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där möjlig behandling beslutas. De flesta patienter som behandlas kirurgiskt opereras på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Strålningsbehandling ges även på Södra Älvsborgs Sjukhus. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med: 

  • Analys och implementering av standardiserat vårdförlopp.
  • Dialogmöten med samtliga berörda kliniker och kartläggning av situationen på vårdavdelningarna. 
  • Start av ett nätverk för kontaktsjuksköterskor inom huvud- och halscancer. 
  • Framtagning av Min vårdplan.

Regionala processägare

Eva Hammerlid

ÖNH-läkare, regional processägare huvud- och halscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Jan Nyman

onkolog, regional processägare lungcancer och huvud- och halscancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Regionalt stödteam

Malin Samuelsson

utvecklingsledare vård

RCC Väst

Erik Holmberg

statistiker

RCC Väst

Susanne Amsler Nordin

registeradministratör

RCC Väst

 

 

Patientrepresentant

Annika Ljungström

Patient/närståendeföreträdare

Faktaägare: Jan Nyman, onkolog, regional processägare lungcancer och huvud- och halscancer
Sidan uppdaterad: 5 januari 2017