Standardiserat vårdförlopp huvud- och halscancer

Det standardiserade vårdförloppet för huvud- och halscancer innefattar ICD-koderna C00-C14, C30-C32 samt C77.0 och gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Gällande vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, huvud- och halscancer (pdf)
Kortversion för primärvården, huvud- och halscancer (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)


Regionalt innehåll


Film om standardiserat vårdförlopp huvud- och halscancer

Jan Nyman, onkolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset berättar om standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.


Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro
Gemensam information uppdaterad: 4 april 2017

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 10 juli 2017