Väntetid SVF huvud- och halscancer

Varje halvår insjuknar i Sverige omkring 700 patienter i cancer i huvud- och halsområdet. Drygt 60 procent av dessa har genomgått utredning enligt SVF under första halvåret 2016.

Två olika ledtider för SVF huvud- och halscancer

  • Kirurgisk behandling har max ledtid 30 dagar (diagram 1).
  • Strål- och tumörspecifik läkemedelsbehandling har max ledtid 38 dagar (diagram 2).

Resultat

I RCCs rapport om Ingångsvärden konstateras att 47 procent startade kirurgisk behandling inom maximala ledtiden 30 dagar 2014-2015. Resultatet har förbättrats så att 59 procent av de som genomgått SVF under första halvåret 2016 erhållit kirurgisk åtgärd inom 30 dagar. 

I rapporten framgår även att 28 procent startade onkologisk (strål- och tumörspecifik läkemedelsbehandling) inom maximala ledtiden 38 dagar 2014-2015. Resultatet har förbättrats så att 51 procent av de som genomgått SVF under första halvåret 2016 erhållit onkologisk åtgärd inom 38 dagar. 

Notera om diagrammen

Diagrammen har uppdaterats 14 nov 2016 efter att nya data inkommit.

Om data saknas för ett enskilt landsting eller en region beror det på att det är färre än tio patienter som startat behandling och därmed avslutat vårdförloppet i landstinget eller regionen.

Välj enskilt SVF, ledtider per RCC och landsting
Välj enskilt SVF, ledtider per RCC och landsting

Faktaägare: Helena Brändström
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 14 november 2016

Regionalt