Standardiserat vårdförlopp för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Det standardiserade vårdförloppet för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Levercancer

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Gallblåsa och gallgång

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, lever, gallvägar och gallblåsa (pdf)
Kortversion för primärvården, lever, gallvägar och gallblåsa (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)


Regionalt innehåll


Film om standardiserat vårdförlopp gallblåsecancer och perihilärt

Magnus Rizell, kirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för cancer i gallblåsan och perihilärt. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Film om standardiserat vårdförlopp primär levercancer 

Magnus Rizell, kirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för primär levercancer. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.

 


Gemensam information uppdaterad: 4 april 2017

Regional information uppdaterad: 13 maj 2016

Regionalt