Nationella vårdprogram för cancer i lever, gallvägar och gallblåsa

Sedan 2012 finns ett nationellt vårdprogram för levercellscancer, som är den vanligaste formen av primär levercancer. Det nationella vårdprogrammet för gallblåsa och gallvägar fastställdes i december 2016.

Levercellscancer

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram
 (pdf)

Viktiga delar i vårdprogrammet är:

  • prevention
  • diagnos
  • leverfunktionsmätning
  • behandling
  • understödjande vård

Gallblåse- och gallvägscancer

Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

 

Metodik vid framtagandet av vårdprogrammet

Det nya vårdprogrammet har utarbetats utifrån patienters och närståendes upplevelse av vården enligt metoden Experience-based co-design.

Ladda ner en rapport om patienters- och närståendes upplevelser här.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.


Regionalt innehåll


Regional medicinsk riktlinje levercellscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riktlinje levercellscancer (pdf)


Gemensam information uppdaterad: 9 februari 2017

Regional information uppdaterad: 26 oktober 2016

Regionalt