Standardiserat vårdförlopp lungcancer

Det standardiserade vårdförloppet för lungcancer gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Gällande vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, lungcancer (pdf)
Kortversion för primärvården, lungcancer (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad lungcancer (pdf)


Regionalt innehåll


Film om standardiserat vårdförlopp lungcancer

Jan Nyman, onkolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för lungcancer. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.


Gemensam information uppdaterad: 30 juni 2016

Regional information uppdaterad: 13 maj 2016

Regionalt