Nationellt vårdprogram för lungcancer

Det senaste nationella vårdprogrammet för lungcancer publicerades mars 2015.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande  vårdprogram (pdf)

Viktiga delar i vårdprogrammet är utredning och uppföljning av misstänkta lungförändringar, policy för molekylarpatologiska tester såsom EGFR- och ALK-test, och behandlingsavsnittet för de olika undergrupperna och stadierna av lungcancer. Kvalitetsindikatorer som kan följas i det nationella lungcancerregistret anges.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.


Faktaägare: Gunnar Wagenius, onkolog, Radiumhemmet, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Gemensam information uppdaterad: 21 september 2016

Regional information uppdaterad: 8 juni 2016