Standardiserat vårdförlopp matstrups- och magsäckscancer

Det standardiserade vårdförloppet för matstrups- och magsäckscancer innefattar ICD-koderna C15 och C16 samt gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, matstrups- och magsäckscancer (pdf)
Kortversion för primärvården, matstrups- och magsäckscancer (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)


Regionalt innehåll


Film om standardiserat vårdförlopp matstrups- och magsäckscancer

Ulrika Smedh, kirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för matstrups- och magsäckscancer. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.


Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro
Gemensam information uppdaterad: 9 juni 2017

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 10 juli 2017