Väntetid SVF matstrupe- och magsäckscancer

Under ett halvt år insjuknar omkring 550 vuxna personer i Sverige i matstrups- eller magsäckscancer. Färre än hälften genomgår behandling i botande syfte. Under första halvåret 2016 utreddes 46 procent av alla insjuknade enligt SVF.

Tre olika ledtider för SVF matstrupe- och magsäckscancer

  • Kirurgisk behandling vid matstrupe- och magsäckscancer har max ledtid 38 dagar (diagram 1).
  • Kombinerad strål- och tumörspecifik läkemedelsbehandling har max ledtid 38 dagar (diagram 2).
  • Tumörspecifik läkemedelsbehandling har max ledtid 31 dagar (diagram 3).

Resultat

I RCCs rapport Ingångsvärden konstateras att 23 procent opererades inom maximala ledtiden 38 dagar 2014–2015 (dock med utgångspunkten diagnosdatum i stället för välgrundad misstanke, varför andelen i verkligheten kan ha varit ännu lägre). Resultatet har förbättrats så att 41 procent av de som genomgått SVF under första halvåret 2016 opererats inom 38 dagar.

För kombinerad strål- och cytostatikabehandling har under första halvåret 2016 34 procent startat inom den maximala ledtiden 38 dagar. Samma period erhöll 40 procent cytostatikabehandling inom maximala ledtiden 31 dagar (här ingår även palliativ cytostatikabehandling). 

Som jämförelse startades neoadjuvant behandling för 29 procent inom 38 dagar 2014-2015 (dock med utgångspunkten diagnosdatum i stället för välgrundad misstanke, varför andelen i verkligheten kan ha varit ännu lägre).

Patienter som erhållit palliativ behandling i form av strålning och symtomlindrande behandling utgör en mindre grupp (60 patienter) som inte redovisas nedan.

Notera om diagrammen

Diagrammen har uppdaterats 14 nov 2016 efter att nya data inkommit.

Om data saknas för ett enskilt landsting eller en region beror det på att det är färre än tio patienter som startat behandling och därmed avslutat vårdförloppet i landstinget eller regionen.

Välj enskilt SVF, ledtider per RCC och landsting
Välj enskilt SVF, ledtider per RCC och landsting
Välj enskilt SVF, ledtider per RCC och landsting

Gemensam information uppdaterad: 14 november 2016

Regionalt