Standardiserat vårdförlopp okänd primärtumör (CUP)

Det standardiserade vårdförloppet för cancer med okänd primärtumör gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Gällande vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, cancer med okänd primärtumör (pdf)
Kortversion för primärvården, cancer med okänd primärtumör  (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)


Regionalt innehåll


Film om standardiserat vårdförlopp okänd primärtumör (CUP) 

Gunnar Lengstrand, onkolog vid Uddevalla sjukhus och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för cancer med okänd primärtumör (CUP). Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.


Gemensam information uppdaterad: 4 april 2017

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 10 juli 2017

Regionalt