Nationellt vårdprogram okänd primärtumör (CUP)

Målsättningen med nationella vårdprogram är att alla patienter i Sverige ska ha tillgång till samma behandlingsmöjligheter oavsett bostadsort. Tillgång till rehabilitering och god livskvalitet under och efter behandling är andra viktiga målsättningar med nationella vårdprogram.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)


Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.


Regionalt innehåll


Regional medicinsk riktlinje cancer med okänd primärtumör

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Regional medicinsk riktlinje cancer med okänd primärtumör 2014 (pdf)


Faktaägare: Börje Ljungberg, urolog, Norrlands Universitetssjukhus
Gemensam information uppdaterad: 17 mars 2017

Regional information uppdaterad: 8 juni 2016

Regionalt