Faktaägare: Peter Kirrander, urolog, Universitetssjukhuset, Örebro
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 2 november 2016