Standardiserat vårdförlopp peniscancer

Det standardiserade vårdförloppet för peniscancer gäller från och med 2017. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Gemensam information uppdaterad: 22 december 2016

Regionalt