Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Diagnoser som omfattas av NPCR är adenocarcinom och dess ovanliga varianter samt småcellig neuroendokrin cancer. Registret innehåller uppgifter om diagnostik, väntetider, kontaktsjuksköterska, behandling och multidisciplinär konferens. Enkät för patientrapporterade utfallsmått, PROM, infördes i registret januari 2008.

Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Kvalitetsindikatorer

  • Mediantid från remiss till operation: 166 dagar, 2013-2014
  • Andel högriskpatienter med en förväntad överlevnad på mer än fem år bedömda i multidisciplinär konferens: 43 procent, 2014
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 94 procent, 2014

Nationella prostatacancerregistret startade år 1998. Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro har det nationella ansvaret för registret.

Nyhetsbrev från NPCR

Nyhetsbrev nr 12, september 2015

Nyheter i NPCR, 27 februari 2015

Nyhetsbrev nr 11, september 2014


Faktaägare: Pär Stattin, urolog, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
Ansvarig redaktör: Jana Howe
Gemensam information uppdaterad: 2 november 2016

Regional information uppdaterad: 23 maj 2016