Standardiserat vårdförlopp prostatacancer

Det standardiserade vårdförloppet för prostatacancer gäller från och med 2017. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Gällande vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, prostatacancer (pdf)
Kortversion för primärvården, prostatacancer (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad prostatacancer (pdf)


Regionalt innehåll


Film om standardiserat vårdförlopp prostatacancer

Ingela Franck Lissbrant, onkolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare och Johan Stranne, urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare berättar om standardiserat vårdförlopp för prostatacancer. Filmen riktar sig i första hand till primärvården i Västra Götalandsregionen.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen.


Faktaägare: Helena Brändström, nationell samordnare vårdprogram, RCC Uppsala Örebro
Gemensam information uppdaterad: 10 januari 2017

Regional information uppdaterad: 13 maj 2016