Nationellt vårdprogram prostatacancer

Rekommendationerna i vårdprogrammet följer i stor utsträckning Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Uppdatering av vårdprogrammet planeras att ske varje år.

Vårdprogram på remiss

Ett nationellt vårdprogram för prostatacancer är under framtagande. Remissrundan är nu avslutad. Du kan fortfarande ta del av remissversionen här.

Gällande vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Kortversion för allmänläkare

Nationellt vårdprogram, kortversion allmänläkare (pdf)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. 

Uppdateringar maj 2015

Uppdatering av det nationella vårdprogrammet för prostatacancer (pdf)


Faktaägare: Ove Andrén, urolog, Universitetssjukhuset, ÖrebroOve Andrén, urolog, Universitetssjukhuset, Örebro
Gemensam information uppdaterad: 6 februari 2017