Vårdprogram sköldkörtelcancer

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Viktiga delar i vårdprogrammet är:

  • Utredning
  • Prognos och riskvärdering
  • Patologi
  • Behandlingsöversikt och behandling
  • Uppföljning

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.


Regionalt innehåll


Regional medicinsk riklinje sköldkörtelcancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. Den regionala medicinska riktlinjen för sköldkörtelcanceruppdaterades under 2014 och innehåller flera nyheter.

För det första rekommenderas nu en mer fullständig utslagning all sköldkörtelvävnad med kirurgi och radioaktivt jod. På så sätt kan man bättre förlita sig på biokemiska tumörmarkörer i blodet efter behandlingen, vilket möjliggör en förnyad individuell riskbedömning. På så sätt kan man friskförklara fler patienter tidigare, vilket gör att fler patienter kan avsluta cancerkontrollerna inom specialistvården tidigare.

För det andra ska alla patienter nu bedömas av regionens samlade specialistkompetens på en multidisciplinär behandlingskonferens, som hålls via telemedicinsk teknik. Det gör att all engagerad personal vid regionens olika sjukhus kan medverka. På sätt skapas en mer jämlik vård, både vad gäller bedömning och behandling, oavsett var i regionen patienten bor.

En tredje nyhet är att det har startats ett nationellt kvalitetsregister för sköldkörtelcancer. Det gör att man bättre kan utvärdera olika behandlingar, analysera epidemiologi och kartlägga riskfaktorer.

Regional medicinsk riktlinje sköldkörtelcancer (pdf)


Faktaägare: Joakim Hennings, kirurg, Östersunds sjukhus, Östersund
Gemensam information uppdaterad: 10 april 2017

Regional faktaägare: Jakob Dahlberg, kirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset, regional processägare sköldkörtelcancer
Regional information uppdaterad: 8 juni 2016

Regionalt