Läkemedelsregimer testikelcancer

Här finns så kallade regimer, det vill säga tydliga och enhetliga beskrivningar av hur antitumorala läkemedel ska doseras och kombineras, för cancer i urinblåsa och urinvägar.

I nationella regimbiblioteket finns även basfakta om antitumorala läkemedel.

Ladda ner antitumorala regimer för testikelcancer. 
Läs basfakta för läkemedel.


Gemensam information uppdaterad: 22 november 2016

Regionalt