Standardiserat vårdförlopp testikelcancer

Det standardiserade vårdförloppet för testikelcancer gäller från och med 2017. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Faktaägare: linnea.aslund
Gemensam information uppdaterad: 22 december 2016

Regionalt