Standardiserat vårdförlopp analcancer

Det standardiserade vårdförloppet för analcancer gäller från och med 2017. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Gemensam information uppdaterad: 4 april 2017

Regionalt