Nationellt vårduppdrag CRS/HIPEC

Cytoreduktiv kirurgi kombinerad med varm cellgiftsbehandling i bukhålan (CRS/HIPEC) används för behandling av patienter med spridd cancer i bukhinnan (omkring 150-200 patienter per år). Spridningen kommer vanligen från tjock- och ändtarmscancer men uppträder även vid några andra sällsynta tillstånd. Behandlingen, som är komplicerad och resurskrävande, är från januari 2017 koncentrerad till fyra vårdenheter i landet.

Behandling

Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC) vid spridd cancer i bukhinnan. 

Nationella vårdenheter

Akademiska sjukhuset
Karolinska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Skånes Universitetssjukhus

Dokument och länkar

Sakkunniggruppens utlåtande (pdf)
Remiss till landsting och regioner, juni 2015,  (pdf)
Remissvar och ansökningar (till annan sida)
RCCs beslutsrekommendation, febr 2016
 (pdf)

 


Faktaägare: Stefan Rydén
Ansvarig redaktör: Bo Alm
Gemensam information uppdaterad: 1 december 2016

Regionalt