Rapporter

Rapporter tjocktarmscancer

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2015 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2014 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2013 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2012 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2011 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2010 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2009 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2008 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport tjocktarmscancer 2007 (pdf)

Rapporter ändtarmscancer

Nationell kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2014 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2013 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2012 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport ändtarmscancer 2011 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport 2010 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport 2009 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport 2008 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport 2007 (pdf)

Nationell kvalitetsregisterrapport 2006 (pdf)

Onkolograpporter

Nationell onkolograpport 2014 (pdf)

Nationell onkolograpport 2013 (pdf)

Patientrapporter

Nationell patientrapport 2015 (pdf)

Nationell patientrapport 2014 (pdf)

Nationell patientrapport 2013 (pdf)

Femårsuppföljningar ändtarmscancer

Femårsuppföljning 2004, sjukhusstatistik 01-09 (pdf)

Femårsuppföljning 2003, sjukhusstatistik 00-08 (pdf)

Femårsuppföljning 2002, sjukhusstatistik 99-07 (pdf)

Femårsuppföljning 2001, sjukhusstatistik 98-06 (pdf)


Faktaägare: Ingvar Syk, kirurg, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Gemensam information uppdaterad: 29 mars 2017

Regionalt