Nationellt vårdprogram tjock- och ändtarmscancer

Det aktuella nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer fastställdes 2016.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Vårdprogrammet är heltäckande och tar upp prevention, remittering, diagnostik, behandling, uppföljning och omvårdnadsaspekter. 

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum norr.


Regionalt innehåll


Regionala medicinska riklinjer tjock- och ändtarmscancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Omhändertagandet av kolorektalcancerpatienter (pdf)
Endoskopisk undersökning av mag-tarmkanalen (PAD och remissvar) (pdf)
Utredning av misstänkt kolonpatologi (pdf)


Faktaägare: Ingvar Syk, kirurg, överläkare, Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Gemensam information uppdaterad: 21 september 2016

Regional information uppdaterad: 8 juni 2016

Regionalt