Nationellt vårdprogram njurcancer

Vårdprogrammet för njurcancer är en uppdatering av tidigare program och är anpassat till internationella riktlinjer, till exempel European Association of Urology, EAU.

Vårdprogram på remiss

Ett nytt nationellt vårdprogram för njurcancer är nu ute på remiss. 
Ta del av remissversionen här.

Gällande vårdprogram

Nationellt vårdprogram njurcancer (pdf)
Mål 2015 för nationellt vårdprogram njurcancer (pdf)

I detta vårdprogram har samtliga avsnitt uppdaterats, exempelvis med godkända behandlingsalternativ vid metastaserad sjukdom samt med rekommendationen för njursparande kirurgi. Uppdatering av vårdprogrammet planeras ske vartannat år.

Ny version på remiss

En ny version av det nationella vårdprogrammet för njurcancer är nu ute på remiss. 
Ta del av remissversionen här.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum Stockholm - Gotland.


Regionalt innehåll


Regional medicinsk riktlinje njurcancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer.

Regional medicinsk riklinje njurcancer (pdf) 

Kontaktsjuksköterskans roll i njurcancerprocessen i Västra Götalandsregionen och Region Halland (pdf)


Faktaägare: Börje Ljungberg, urolog, Norrlands Universitetssjukhus Börje Ljungberg, urolog, Norrlands Universitetssjukhus
Gemensam information uppdaterad: 18 april 2017

Regionalt ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Regional information uppdaterad: 10 juli 2017

Regionalt