MENY

Regional vårdprocess cancer i urinblåsa och urinvägar

Varje år får runt 400 personer i Västra sjukvårdsregionen cancer i urinblåsa eller urinvägarna. Vårdprocessen arbetar med att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av dessa patienter.

Patienter med misstänkt cancer i urinblåsa och urinvägar i Västra sjukvårdsregionen utreds av specialister i urologi, som finns på de flesta av regionens sjukhus. Det allra vanligaste symptomet är synligt blod i urinen. Utredning inkluderar undersökning av urinblåsan, så kallad cystoskopi, samt datortomografi av njurar och övre urinvägar. 

Sedan hösten 2015 har det införts Standardiserat vårdförlopp för de med synligt blod i urinen som är över 40 år. Målet är att man skyndsamt ska utreda dessa personer, inom 4 dagar. Väntetiderna har kortats men vi har ännu inte kunnat uppfylla de korta väntetiderna hos alla som utreds.

Den initiala behandlingen görs på alla sjukhus i regionen och består av en bortskrapning via urinröret av hela eller del av blåstumören, sk TURB (transuretral resektion av blåsa). Cystektomierna – alltså operationen där urinblåsan avlägsnas – görs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Strålning och onkologisk behandling ges även på Skaraborgs Sjukhus och på Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

  • Framtagning av en regional medicinsk riktlinje.
  • Analys av de satta ledtiderna för standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsa och urinvägar.

Regionala processägare

porträtt

Elisabeth Öfverholm

regional processägare urinblåsecancer, Överläkare, onkolog

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

porträtt

Viveka Ströck

regional processägare urinblåsecancer, urolog, Med dr, överläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Regionalt stödteam

porträtt

Johan Bengtsson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Marie-Louise Jakobsson

registeradministratör

RCC Väst


Faktaägare: Viveka Ströck, urolog, regional processägare
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 7 december 2018