MENY

Regional vårdprocess cancer i urinblåsa och urinvägar

Varje år får runt 400 personer i Västra sjukvårdsregionen cancer i urinblåsa eller urinvägarna. Vårdprocessen arbetar med att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av dessa patienter.

Patienter med misstänkt cancer i urinblåsa och urinvägar i Västra sjukvårdsregionen utreds av specialister i urologi, som finns på de flesta av regionens sjukhus. Det allra vanligaste symptomet är synligt blod i urinen. Utredning inkluderar undersökning av urinblåsan, så kallad cystoskopi, samt datortomografi av njurar och övre urinvägar. 

Sedan hösten 2015 har det införts Standardiserat vårdförlopp för de med synligt blod i urinen som är över 40 år. Målet är att man skyndsamt ska utreda dessa personer, inom 4 dagar. Väntetiderna har kortats men vi har ännu inte kunnat uppfylla de korta väntetiderna hos alla som utreds.

Den initiala behandlingen görs på alla sjukhus i regionen och består av en bortskrapning via urinröret av hela eller del av blåstumören, sk TURB (transuretral resektion av blåsa). Cystektomierna – alltså operationen där urinblåsan avlägsnas – görs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Strålning och onkologisk behandling ges även på Skaraborgs Sjukhus och på Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås. 

Aktuellt arbete

Just nu arbetar vi bland annat med:

  • Framtagning av en regional medicinsk riktlinje.
  • Analys av de satta ledtiderna för standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsa och urinvägar.

Regional processägare

porträtt

Viveka Ströck

regional processägare urinblåsecancer, urolog, Med dr, överläkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

 

Regionalt stödteam

porträtt

Johan Bengtsson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

porträtt

Marie-Louise Jakobsson

registeradministratör

RCC Väst


Faktaägare: Viveka Ströck, urolog, regional processägare
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 9 januari 2019