Faktaägare: Anna Nilsson, kommunikationsansvarig, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se
Sidan uppdaterad: 13 juli 2017