Kalender för RCC Väst


6
NOV

Väst

Föreläsning om patientmedverkan i forskning

Tid: 6 november 2017 13:00 - 15:00
Plats: Konferenscentrum Wallenberg, lokal Antarktis, Göteborg

Välkommen till en föreläsning om patientmedverkan i forskning. Inbjudna gäster är Lisa Vaughn och Daniel McLinden från Cincinnati Universitet i USA, som RCC Väst har ett forskningssamarbete. Båda har stor erfarenhet av forskning där patienter deltar i hela forskningsprocessen och kommer att dela med sig av erfarenheter och metoder kring detta.


8
NOV

Väst

Temakväll om cancerrehabilitering och Kraftens hus Sjuhärad

Tid: 8 november 2017 18:00 - 20:00
Plats: Träffpunkt Simonsland, lokal Åsikten, Viskastrandsgatan 5, Borås

RCC Väst bjuder in alla patientföreningar inom cancerområdet till en temakväll om cancerrehabilitering och projektet Kraftens hus Sjuhärad.


16
NOV

Väst

Regionalt höstmöte inom hematologi och koagulation

Tid: 16 november 2017 09:30 - 16:00
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Välkommen till en dag för alla i Västra Götalandsregionen som möter patienter med blodcancer.


30
NOV

Väst

Utbildningsdag: Rehabilitering för cancer i bäckenregionen

Tid: 30 november 2017 10:00 - 16:30
Plats: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg.

Rehab – vad ska det vara bra för? Diagnostik, behandling och forskning kring cancer har på 2000-talet tagit stora språng. I vissa fall har nya mediciner inneburit ökad livslängd för patienterna. Men det finns ett liv att leva efter överlevnad. Och nu riktas fokus allt mer mot eftervård och rehab som bärande delar i en helhetssyn på vården. Så då är frågan: Hur kommer morgondagens cancerrehabilitering att se ut?