Kalender för RCC Väst


5
SEP

Väst

Utbildningsdag för allmänläkare om nya standardiserade vårdförlopp

Tid: 5 september 2017 13:00 - 16:00
Plats: Jubileumsaulan, Gula stråket 2 B, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Med anledning av införandet av nya standardiserade vårdförlopp anordnar de större sjukhusen i regionen utbildningsdagar för allmänläkare.


13
SEP

Väst

Utbildningsdag för allmänläkare om nya standardiserade vårdförlopp

Tid: 13 september 2017 13:00 - 16:00
Plats: Jubileumsaulan, Gula stråket 2 B, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Med anledning av införandet av nya standardiserade vårdförlopp anordnar de större sjukhusen i regionen utbildningsdagar för allmänläkare.