Kalender för RCC Väst


5
SEP

Väst

Utbildningsdag för allmänläkare om nya standardiserade vårdförlopp

Tid: 5 september 2017 13:00 - 16:00
Plats: Jubileumsaulan, Gula stråket 2 B, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Med anledning av införandet av nya standardiserade vårdförlopp anordnar de större sjukhusen i regionen utbildningsdagar för allmänläkare.


7
SEP

Väst

Regional utbildningsdag för prostatacancer

Tid: 7 september 2017 09:00 - 17:00
Plats: Världskulturmuseet, Södra vägen 54, Göteborg

Varmt välkomna till regional utbildningsdag för prostatacancer. Utbildningsdagen riktar sig till alla som arbetar med män med prostatacancer i Västra sjukvårdsregionen.


13
SEP

Väst

Utbildningsdag för allmänläkare om nya standardiserade vårdförlopp

Tid: 13 september 2017 13:00 - 16:00
Plats: Jubileumsaulan, Gula stråket 2 B, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Med anledning av införandet av nya standardiserade vårdförlopp anordnar de större sjukhusen i regionen utbildningsdagar för allmänläkare.


20
SEP

Väst

Utbildningsdag för allmänläkare om nya standardiserade vårdförlopp

Tid: 20 september 2017 12:00 - 16:15
Plats: Ambulansstationen Skövde, Skövde

Med anledning av införandet av nya standardiserade vårdförlopp anordnar de större sjukhusen i regionen utbildningsdagar för allmänläkare.